foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W SIERADZU
BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERADZU
NR KONTA 37 9267 0006 0000 4532 3000 0010
Każdorazowo przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Kwota składki na Radę Rodziców wynosi 70 zł

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.