foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

Dnia 11.04.2024 odbył się szkolny konkurs recytatorski pt: „Poezja drogowskazem wartości – dobro, piękno, prawda”, przeznaczony dla uczniów i uczennic klas III i IV.

Dobrem, pięknem i prawdą staramy się otaczać w naszym codziennym życiu. Doszukujemy się tych wartości w ludziach, uczuciach, emocjach, ale również takie drogowskazy wyznaczają nam poeci na przełomie dziejów. Głównym celem konkursu była zatem popularyzacja literatury w kontekście tychże wartości i rozbudzanie wrażliwości na jej piękno, upowszechniając kulturę żywego słowa, a jednocześnie odkrywając talenty recytatorskie.

W konkursie wzięło udział 30 recytatorów. Wśród prezentowanych utworów przeważały wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima oraz Marii Terlikowskiej. Konkurs przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Wybór laureatów był niełatwy, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom.

        Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniała komisja konkursowa w składzie: Grażyna Kołodziej, Hanna Skowron oraz Jolanta Jachowicz. Komisja oceniała wygłaszane z pamięci teksty pod względem m.in. wyboru utworu w kontekście tematyki konkursu, zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, stopnia opanowania tekstu, gestykulacji oraz ogólny wyraz artystyczny.  

Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

I miejsce – Michał Zaskórski

II miejsce – Nina Jagoda

III miejsce – Roksana Kulawiak

Wyróżnienia otrzymali: Antonina Ivanikiv, Amelia Wilkowiecka, Magdalena Kluba, Miłosz Bartosik, Klara Piotrowska, Maja Majewska, Zofia Matusiak, Adrianna Terka.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe, dyplomy oraz słodką niespodziankę.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu artystycznego, dziękujemy za udział w konkursie i dzielenie się pięknem poezji.

 

Organizatorzy

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.