foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

KONKURSY EKOLOGICZNE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH KONKURSACH EKOLOGICZNYCH:

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Sieradzkie parki i rzeka Warta”

 Cele konkursu:

 • fotograficzna rejestracja ukazują ca sieradzkie parki i rzekę Wartę w różnych porach roku,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych i krajoznawczych swojego regionu,
 • rozwijanie osobistych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie ich wrażliwości na otaczające środowisko oraz indywidualnych zdolności twórczych,
 • rozwój i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki wśród dzieci i młodzieży. 

                       

Warunki uczestnictwa:

 • Przewidziana jest kategoria wiekowa:

 klasy IV-VIII

 • Do konkursu należy składać jedną fotografię formatu 30x21 wykonaną indywidualnie.
 • Fotografie powinny przedstawiać sieradzkie parki lub rzekę Wartę w różnych porach roku.
 • Zgłoszone do konkursu fotografie powinny zawierać następujące informacje:

     - imię i nazwisko autora, klasa.

Prace należy składać  do 31.03. 2022r. (do nauczycieli biologii, geografii i przyrody).

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO „Jestem Eko- mój ekologiczny świat”

Cele konkursu:

 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w różnej postaci.
  2. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
  3.Kształtowanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, inspirowanie do aktywności twórczej.
  4.Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, jako jednej z form artystycznego wyrazu.

 Warunki uczestnictwa:

 • Przewidziana jest kategoria wiekowa:

Klasy IV-VIII

 • Plakat o tematyce ekologicznej ma zachęcać do segregowania śmieci oraz dbania o środowisko.
 • Pracę należy wykonać dowolną techniką plastyczną lub techniczną (malarstwo, kolaż, wyklejanka, wycinanka, szkic itp.) na papierze  w formacie A3.
 • Zgłoszone do konkursu prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, klasa.

 

Prace należy składać  do 10.12. 2021r. (do nauczycieli biologii, geografii i przyrody).

  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

 

„Nie ma śmieci –są surowce, jesienne cuda z odpadów”

 

Cele konkursu:

 1. Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem darów jesieni(liści, kasztanów, jarzębiny, żołędzi, szyszek, suszonych liści)
 2. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
  3.Kształtowanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, inspirowanie do aktywności twórczej.
  4.Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, jako jednej z form artystycznego wyrazu.

 Warunki uczestnictwa:

 • Przewidziana jest kategoria wiekowa:

klasy IV-VIII

 • Praca o tematyce ekologicznej ma zachęcać do wykorzystania darów jesieni, dbania o środowisko.
 • Pracę należy wykonać dowolną techniką.
 • Zgłoszone do konkursu prace powinny zawierać następujące informacje: imię  i nazwisko, klasa.

Prace należy składać  do 10.12. 2021r. (do nauczycieli biologii, geografii i przyrody).

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNE  „Eko-zabawka”

   Cele konkursu:

 • propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych i prezentacja ich umiejętności twórczych;
 • propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w celu poddania ich recyklingowi;
 • budzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci;
 • stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych najmłodszych pokoleń;
 • rozbudzanie naturalnej wyobraźni dzieci.

Warunki uczestnictwa:

 • Zaprojektowanie i wykonanie zabawki   z  materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych bezpieczny dla użytkownika.
 • Ocenie podlegać będzie:

            -oryginalność wykonania

            -wartość  artystyczna i estetyczna

            -zgodność z tematem i celami konkursu.

 • Prace powinny być opisane wg metryczki:

         -imię i nazwisko autora pracy,

         -klasa

 • Konkurs adresowany jest do następujących kategorii wiekowych:

            - klasy II-III;      -klasy IV-VIII

Prace należy składać  do 10.12. 2021r. (do nauczycieli biologii, geografii i przyrody).

 

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.