foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

We wrześniu 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie „ Krzyżówka Dobrej Energii” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Celem Konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej w obszarze efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii; poszerzenie wiedzy, rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości na kwestię ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami wśród mieszkańców województwa łódzkiego.


Praca konkursowa polegała na stworzeniu krzyżówki tematycznie związanej z realizacją celów konkursu, czyli dotyczącej: ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, gospodarki
niskoemisyjnej, energii cieplnej i elektrycznej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
W październiku  rozstrzygnięto konkurs „Krzyżówka Dobrej Energii”. Komisja
Konkursowa miała bardzo trudne zadanie, gdyż musiała wybrać laureatów spośród aż 136 nadesłanych  prac.

W gronie laureatów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły:

I miejsce zajęła Zuzanna Kaczmarek z klasy 8g

III miejsce zajęli: Julia Wesołowska z klasy 8c oraz Stanisław Kardacki z klasy 8h

Wyróżnienie otrzymała Maja Walczak z klasy 8g.

Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy                        i drobne upominki.

 

Uczniowie przygotowując krzyżówkę pracowali pod kierunkiem p. Elżbiety Stępień.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.