foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

W dniu 10.06.2022r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski. Udział w nim wzięli uczniowie klas I-III. Celem konkursu było popularyzacja Dnia Rodziny, tym samym przypomnienie, że to właśnie rodzina jest najważniejsza komórką społeczna. Promowanie twórczości poetyckiej dotyczącej rodziny kształtuje postawy szacunku wobec rodziców, doceniania ich pracy, miłości i troski każdego dnia.

            W sumie zaprezentowało się 19 uczestników, a kunszt recytatorski oceniły jury w składzie: Agnieszka Chlebicz, Patrycja Wróbel i Jolanta Jachowicz.

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadnie, aby wyłonić zwycięzców i wyróżnionych uczniów ze względu na wysoki poziom recytacji. Po długich obradach wyłoniono:

I miejsce – Tymoteusz Ochęcki kl. 3 d   II miejsce -Adriana Terka kl. 2b  III miejsce – Sandra Bielecka kl. 2b

Wyróżnieni: Jagoda Szałek kl. 1c, Oskar Szymajda kl. 1c, Kamil Ciepłuch kl. 3 c

Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek i dyplomów, pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy!!!

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.