foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem MÓJ LAS zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody przy współpracy z Nadleśnictwem Złoczew.

Konkurs prowadzony był  dwuetapowo:
I etap na szczeblu regionalnym,
II etap na szczeblu centralnym.
W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas I-III. Tematem prac była „Moja wycieczka do lasu”. Prace były  wykonane w formie plakatu w formacie A3.

W I etapie konkursu zostały wyróżnione prace następujących uczniów:

  1. Grzegorz Gigauri z klasy 2d zajął I miejsce
  2. Maciej Matusiak z klasy 3b zajął II miejsce
  3. Zuzanna Presia z klasy 2d zajęła III miejsce

 8 lutego uczniowie zostali  nagrodzeni  dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Ich prace odznaczały się oryginalnością ujęcia tematu i pomysłowością szaty graficznej.

Prace ww. uczniów zakwalifikowały się do szczebla centralnego. Zarówno nagrodzone jak i pozostałe prace zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.