foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

Uczniowie klas I - III  naszej szkoły przez ostatni tydzień z wielkim zapałem zbierali pomoce szkolne, zeszyty, bloki i inne materiały papiernicze. Dzieci przyniosły też piórniki i plecaki z całym wyposażeniem.

5 października dary zostały przekazane członkom Stowarzyszenia Motocyklistów „Sieradzanie”, którzy zawiozą je dzieciom z polskich szkół i domów dziecka na Ukrainie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za pomoc i otwarte serca. Jesteśmy pewni, że nasi rówieśnicy z Ukrainy ucieszą się
z przekazanych darów i wywołają one niejeden uśmiech na ich twarzach.

Pamiętajmy: „Pomagając innym, pomagasz sobie, dobro zawsze wraca.”

W ubiegłym tygodniu klasy pierwsze a,b,c,d,e i dwie drugie b i e uczestniczyły w wycieczkach do lasu w Pyszkowie.
Głównym ich celem było:
· kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno oraz konieczność jej poszanowania,
· uświadomienie dzieciom roli jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las
· poznanie przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami.
Po przyjeździe uczniowie spotkali się z panem leśniczym i rozmawiali na temat odpowiedniego zachowania się w lesie. Następnie wraz z leśniczym przeszli  „szlakiem ekologicznym" obserwując przyrodę i dzieląc się spostrzeżeniami, zwracając uwagę na ślady zwierząt na szlaku i obserwując ptaki. Uczniowie przestrzegali ustalonych zasad zachowania i bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie.
Na koniec nastąpiło rozpalenie ogniska w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu,  pieczenie kiełbasek,  śpiew piosenek o tematyce ekologicznej i wykonanie wspólnej fotografii.

W dniu 4.10. 2021 roku odbyła się wycieczka integracyjna klasy 8c w związku z Dniem Chłopca. Dziewczyny zaproponowały, żeby spotkanie odbyło się w Sieradzkim Parku Etnograficznym. Około godziny 11.00 w piątek dotarliśmy na miejsce. Przygotowano dla nas ognisko. Rodzice zabezpieczyli posiłek w postaci kiełbasek i napojów. Dużo frajdy sprawiło nam pieczenie kiełbasek nad ogniskiem przy słonecznej pogodzie. Chłopcy otrzymali wcześniej w szkole prezenty - zdjęcia z poprzednich lat szkolnych, oprawione w ramki.
Sieradzki Park Etnograficzny położony jest przy ul. Grodzkiej 1, między Żegliną a Zalewem Paradzianka, w pobliżu “Wzgórza Zamkowego”. W skansenie znajduje się wiele interesujących obiektów np.piec do wypiekania chleba. Skansen w Sieradzu nie jest duży, to ledwie kilka chałup, dwie zagrody, wiata ze sprzętem rolniczym. Zabytki też nie są jakoś wyjątkowo stare, bo pochodzą z XIX i XX wieku. Zagrody pochodzą z różnych miejscowości, z zachowaniem układu typowego dla wsi sieradzkiej.
Podczas pobytu humory wszystkim dopisywały, znalazł się również czas na naukę "belgijki". Około 13.30 wróciliśmy do szkoły.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) odbywa się w pierwszy piątek października. To inicjatywa skierowana nie tylko dla młodzieży i dzieci, ale i dorosłych. Odświeżenie tabliczki mnożenia nikomu nie zaszkodzi, a może to być dobry wzór dla młodszych pokoleń. Ci z kolei dzięki temu wydarzeniu mogą nadrobić matematyczne zaległości po wakacjach.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Cały tydzień trwały w naszej szkole obchody Europejskiego Dnia Języków!

Mimo, że to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, przypada na 26 września, postanowiliśmy poświęcić trochę więcej czasu na propagowanie zalet różnorodności językowej oraz zachęcanie uczniów do nauki języków obcych. A jak świętowaliśmy w tym roku? Na zajęciach językowych uczniowie poznali wiele ciekawostek na temat języków i krajów europejskich. Brali udział w różnych quizach, grach i zabawach językowych. Mięli również okazję wykazać się umiejętnościami detektywistycznymi, językowymi i wiedzą podczas gier terenowych. Poćwiczyli swoje "języki" i na pewno trochę się pośmiali próbując nauczyć się tak zwanych łamańców językowych. Uczniowie słuchali nagrań, oglądali filmy, a nawet uczyli się śpiewać w różnych językach. Mamy nadzieję, że wspólnie dobrze się bawiliście, a przy okazji poszerzyliście swoją wiedzę na temat języków używanych w Europie i zachęciliśmy was do nauki choćby jednego z nich!

Podsumowanie Indywidualnych biegów przełajowych, które odbyły się 22.09.2021 r. w Sieradzu.

Dziewczęta starsze zdobyły 112 punktów - 1 miejsce w powiecie

Dziewczęta  młodsze zdobyły 143 punkty - 1 miejsce w powiecie.

Chłopcy starsi zdobyli 70 punktów - 1 miejsce w powiecie

Chłopcy młodsi zdobyli 111 punktów - 1 miejsce w powiecie.

Cieszymy się z sukcesów i życzymy dalszych osiągnięć.

W związku z obchodami Dnia Języków Obcych Samorząd Szkolny zorganizował quiz dla uczniów naszej szkoły. To międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku, jest corocznie celebrowane w całej Europie. Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków, zorganizowana  przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając zainteresowanie milionów ludzi. My też postanowiliśmy uczcić ten dzień. Przedstawiciele Samorządu zadbali o odpowiednią stylizację nawiązującą tematycznie do reprezentowania jednego z krajów europejskich. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania  dotyczące tych krajów i języków obcych. Poprawne odpowiedzi zostały nagrodzone słodkim upominkiem. Włączenie się w obchody Europejskiego Dnia Języków było doskonałą okazją nie tylko do  poszerzenia wiedzy o otaczającym nas świecie, promocji różnorodności kulturowej i językowej, ale również do propagowania nauki języków obcych.

Z aprobatą pani dyrektor Heleny Rajewskiej oraz za zgodą rodziców uczniowie klasy II E rozpoczęli realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”. W ciągu tego roku szkolnego uczniowie wyruszą do 5 krain: Kreatywności, Wyobraźni, Mocy Słów, Empatii, Odwagi. W czasie zajęć rozwijane będą u dzieci kompetencje emocjonalne i społeczne. Projekt przyczyni się do atrakcyjnej realizacji Podstawy Programowej oraz kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

 

Projekt ma na celu:

- wprowadzenie uczniów w świat wartości,
- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia,
- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom,
- integracje, adaptacje, poprawę atmosfery po powrocie dzieci do szkoły po okresie zdalnego nauczania spowodowanego pandemią COVID-19,
- edukację i prewencję emocjonalną,
- kształtowanie inteligencji emocjonalnej, rozpoznawania swoich uczuć i innych,
- wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii, przełamywania barier;
- integrację zespołu klasowego.

            W dniach 16 - 17 września klasy 7 f oraz 7 h wraz z wychowawczyniami uczestniczyły w wycieczce do Wieliczki i Krakowa. Na ten wyjazd, zaplanowany jeszcze przed pandemią, czekaliśmy prawie dwa lata.
            Pierwszego dnia wycieczki przez 3 godziny zwiedzaliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce. Następnie udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej na nocleg. Po obiadokolacji wyruszyliśmy jeszcze na wieczorny spacer do położonego w górze kompleksu klasztornego nazywanego „Polską Jerozolimą”.
            Z kolei drugi dzień wycieczki był poświęcony zwiedzaniu zabytków Krakowa. Rozpoczęliśmy od Wzgórza Wawelskiego, gdzie przywitała nas pani przewodnik. Po rozdaniu uczniom zestawów słuchawkowych weszliśmy do katedry, w której podziwialiśmy gotycką nawę główną oraz renesansowe i barokowe kaplice boczne. Następnie pani przewodnik poprowadziła nas do podziemi, gdzie znajdują się sarkofagi polskich królów, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, gen. Władysława Sikorskiego, Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Krypta Wieszczów. Po podziemiach przyszedł czas na wieżę ze słynnym Dzwonem Zygmunta. Przed wejściem do wieży poznaliśmy prawdziwego dzwonnika katedralnego, który mieszka na Wzgórzu Wawelskim. Po zejściu z wieży odwiedziliśmy Muzeum Katedralne. Ostatnim wawelskim punktem programu był dziedziniec Zamku Królewskiego, po czym udaliśmy się do Smoczej Jamy i pod rzeźbę smoka.
            Następnie spacerkiem ruszyliśmy Plantami w kierunku ul. Franciszkańskiej (ze słynnym Oknem Papieskim). Po drodze obejrzeliśmy jeszcze gotyckie Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. W końcu dotarliśmy do Rynku Głównego, gdzie obejrzeliśmy wieżę ratuszową, Sukiennice i kościół św. Wojciecha, po czym weszliśmy do kościoła Mariackiego. Tam mogliśmy podziwiać niedawno odrestaurowany słynny ołtarz Wita Stwosza.
Ostatni punkt programu wycieczki to spacer Drogą Królewską w kierunku Barbakanu. Po drodze zobaczyliśmy kamienicę Jana Matejki i jego pomnik oraz Muzeum Książąt Czartoryskich.
Po 5 - godzinnym zwiedzaniu Krakowa mogliśmy wreszcie chwilkę odpocząć w Rynku, zanim ruszyliśmy w drogę powrotną do Sieradza.
Choć wycieczka miała bardzo napięty program i pogoda nas nie rozpieszczała, na pewno była wspaniałą lekcją historii i długo będziemy ją wspominali.

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.