foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs poetycki zatytułowany - „Każdy ma prawo marzyć inaczej”.

Jest to konkurs skierowany do uczniów klas VII, VIII i III gimnazjalnych, którzy chcieliby podzielić się swoją twórczością poetycką i zaprezentować wiersze szerszej publiczności.
Regulamin konkursu dostępny jest u nauczycieli języka polskiego uczących w/w/ klasach oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce - Biblioteka.
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!

REGULAMIN
Konkursu poetyckiego „Każdy ma prawo marzyć inaczej”

 

 

Cele konkursu:

 

 • poszukiwanie talentów poetyckich,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • rozwijanie uzdolnień literackich,
 • kształtowanie wśród młodzieży postaw kreatywnych.

 

Tematyka konkursu:

Konkurs jest próbą poetyckiego wyrażenia uczuć, emocji, marzeń i pragnień młodego twórcy.

Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII, VIII i III gimnazjalnych SP nr 10.

 Wymogi formalne:

 1. Uczestnik konkursu może złożyć trzy wiersze samodzielnie napisane.
 2. Prace powinny być złożone na kartce papieru formatu – A4.
 3. Prace muszą być dostarczone w formie wydruku komputerowego.
 4. Do wydruku należy dołączyć następujące informacje zawarte na odwrocie pracy: tytuł wiersza,  imię i nazwisko autora.
 5. Uczestnik konkursu musi wyrazić zgodę na opublikowanie wierszy i umieszczenie nazwiska laureata na stronie szkoły.

 Kryteria oceny pracy:

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora pod względem:

 • zgodności z tematem,
 • doboru środków artystycznego wyrazu,
 • oryginalności ujęcia tematu,
 • wartości literackiej.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej (s. 237) do dnia 20 listopada 2018 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste rozdanie nagród nastąpi 29 listopada 2018 r. w bibliotece szkolnej.            

 Nagrody:

 1. Spośród złożonych prac komisja konkursowa wyłoni laureatów.
 2. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami.
 3. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.