foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Konkurs!!!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla klas I - V „Mój ulubiony bohater książkowy”.
Forma wykonania dowolna, format nie większy niż a3. Prosimy o składanie  prac w bibliotece s. 139 do dnia 18 grudnia 2019r..
Regulamin konkursu „Mój ulubiony bohater książkowy”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu

Cel:

- popularyzacja czytelnictwa

-  zwiększenie zainteresowania książką

- rozwijanie kompetencji czytelniczych

-  rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

- kształtowanie wrażliwości estetycznej

- możliwość prezentacji wykonanej pracy

 Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-V Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu

Warunki uczestnictwa:

- Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej „Mój ulubiony bohater książkowy” , w dowolnej technice i formatu maksymalnie A3.

- Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.

- Prosimy o podpisanie prac: imieniem, nazwiskiem i podanie klasy.

- Konkurs trwa od 28.11- 18.12.2019

- Prace należy składać do biblioteki szkolnej s. 139 do p. J.Jachowicz

- Prace pozostaną w bibliotece i zostaną zaprezentowane.

- Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

Ocena:

- Ocenie będzie podlegała pomysłowość oraz estetyka wykonanej  pracy.

Nagrody:

- Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.