foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 289 800zł. Suma ta pozwoliła na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Zakupiony sprzęt posłużył do wyposażenia sali robótek ręcznych oraz sali do zajęć technicznych. Oprócz tego zakupiliśmy: dwie drukarki 3D, drony, roboty edukacyjne Photon, okulary do wirtualnej rzeczywistości, zestawy Lego Education, sprzęt nagłośnieniowy oraz służący do rejestrowania obrazu i głosu oraz nagrywania i montowania filmów.

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.