foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W ostatnim tygodniu klasa IIa uczyła się języka angielskiego w innej, niekonwencjonalnej i ciekawszej formie. Podczas wprowadzania słownictwa dotyczącego znaków drogowych i wskazywania drogi innym, uczniowie mieli możliwość skorzystania z robota edukacyjnego ''Photon''. Ich zadanie polegało, na wydawaniu poleceń, klikając jednocześnie odpowiedni przycisk na tablecie, który służył do sterowania robotem.

Przy wydawaniu poleceń uczniowie jednocześnie wymawiali tę komendę w języku angielskim. Z czasem dzieci dodawały coraz więcej komend, a robot wykonywał polecenia uczniów. Procesowi nauczania podczas tych zajęć towarzyszyła wyjątkowo radosna atmosfera.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.