foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Woda w wannie jacuzzi oraz  punkcie wprowadzania do wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji na pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 oraz fizykochemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach.


Woda w niecce oraz w punkcie wprowadzania do niecki basenowej z systemu cyrkulacji na pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach nr 1 oraz fizykochemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach.


OCENA ZBIORCZA ROCZNA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI
przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu
za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia2021 roku


Ocena zbiorcza roczna jakości wody na pływalni

28 czerwca 2020r.


Sprawozdanie z badań 13831-ZL-21

12 sierpnia 2021r.


Sprawozdanie z badań nr 13451-ZL-21

Sprawozdanie z badań nr 13387-ZL-21

5 sierpnia 2021r.


Sprawozdanie z badań nr 09183/ZL/21

15 czerwca 2021r.


Sprawozdanie z badań nr 07196/ZL/21

14 maja 2021r.


Sprawozdanie z badań nr SB/129303/12/2020

Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji 


Sprawozdanie z badań nr SB_134697_12_2020

Woda w niecce basenowej

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.