foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

4 marca 2019 roku odbył się I Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim dla uczniów klas szóstych „Igraszki z językiem polskim”. Uczestnicy rywalizowali, np. tworząc synonimy czy antonimy, odgadując znaczenia związków frazeologicznych, wyszukując błędy językowe czy tworząc poprawne formy wyrazów. To tylko niektóre z zadań mających na celu budzenie wrażliwości na piękno języka polskiego i dbałości o jego poprawność.


We współzawodnictwie wzięło udział 5 trzyosobowych drużyn.
W wyniku zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z klasy VI a w składzie: Daniel Kokoszka, Maja Łuś i Agata Wewersowicz. II miejsce zdobył zespół z klasy VI d: Maja Chrzanowska, Nikola Kupczyk oraz Julia Kupis, zaś III lokatę uczniowie reprezentujący klasę VI e: Anna Grzelaczyk, Maciej Pewniak i Maja Zamysłowska.
Nasi uczniowie wykazali się umiejętnością szybkiego,  logicznego myślenia, bogatym słownictwem i wiedzą z zakresu nauki o języku zdobytą na lekcjach języka polskiego.

Po raz kolejny okazało się, że nauka może być źródłem satysfakcji i radości.

Organizatorki konkursu: Dorota Lasota i Anna Sękulska.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.