foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W dniach 06.-10.06.2022 r. w miejscowości Târgu Jiu w Rumunii odbyło się ostatnie spotkanie projektowe beneficjentów projektu “Zaprogramuj swój sukces!” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Zgodnie z założeniami projektu, uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach rozwijających kompetencje miękkie (praca zespołowa, empatyczne przywództwo) oraz umiejętności językowe i programistyczne.

Czytaj więcej: Spotkanie projektowe w Rumunii 

W dniach 23.-27.05.2022 r. w miejscowości Uşak w Turcji odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli polsko – turecko – macedońsko – rumuńskiego zespołu projektowego służące wypełnianiu założeń naszej inicjatywy o nazwie “Zaprogramuj swój sukces!”, realizowanej pod szyldem unijnego programu Erasmus+.

Czytaj więcej: Spotkanie projektowe w Turcji

W dniach 26.03. – 01.04.2022 r. uczniowie naszej placówki pod opieką p. Agnieszki Proszewskiej – Olczyk i p. Olgi Jaworskiej wzięli udział w kolejnym spotkaniu szkół partnerskich z Polski, Turcji, Macedonii i Rumunii służącym spełnieniu założeń projektu „Zaprogramuj swój sukces!” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Tym razem miejscem spotkania była Macedonia.
Większość aktywności projektowych odbywała się na terenie szkoły partnerskiej w miejscowości Prilep, ale nie zabrakło także poszukiwania historyczno – kulturowych powiązań Macedonii z krajami partnerskimi w Skopje, Bitoli czy Ochrydzie.

Czytaj więcej: Spotkanie projektowe w Macedonii

W dniach 22-26.11.2021 r. nasza szkoła gościła w swoich murach 27 uczniów z Turcji, Macedonii Północnej i Rumunii, którzy przybyli do Sieradza pod opieką siedmiorga opiekunów, by wraz z członkami naszej społeczności realizować założenia projektu "Zaprogramuj swój sukces!", który stworzyliśmy i koordynujemy w ramach programu Erasmus+. Cała grupa projektowa brała więc udział w zajęciach z programowania, preorientacji zawodowej (m.in. dzięki uprzejmości firmy Scanfil) i języka angielskiego (prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii).

Czytaj więcej: Spotkanie projektowe w Polsce

 

Kontynuujemy realizację projektu „Zaprogramuj swój sukces!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu.

  • Głównym celem projektu jest:

a) nauka kodowania i programowania oraz zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
b) kształtowanie kompetencji miękkich,
c) propagowanie idei doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości,
d)wymiana między nauczycielami krajów partnerskich wiedzy i umiejętności w powyższych obszarach.

Udział uczniów w projekcie ma na celu również:

  • a) rozwijanie kompetencji :

- kompetencji językowych - porozumiewanie się w języku angielskim - poprzez komunikację pośrednią i bezpośrednią uczestników projektu ze wszystkich krajów partnerskich, udział   w wyjazdach do szkół partnerskich,
- kompetencji informatycznych – poprzez wykorzystywanie różnorodnych narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnej do wykonania zadań projektowych i komunikacji między  uczestnikami projektu,
- kompetencji matematycznych – poprzez ćwiczenie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów,
- kompetencji społecznych – poprzez kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozumienia różnych punktów widzenia poprzez rozumienie tożsamości kulturowej własnego kraju w interakcji z innymi kulturami oraz ustalanie właściwych priorytetów w życiu,

  • b) wzrost szans uczniów na rynku pracy – poprzez nabycie wiedzy i umiejętności cenionych i poszukiwanych obecnie przez pracodawców.

Rekrutacja przeprowadzona będzie w dniach 20.09.2021 r. - 05.10.2021 r. przez Zespół Rekrutacyjny w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

 

Regulamin rekrutacji uzupełniającej

 

 

 

Kontynuujemy realizację projektu „Zaprogramuj swój sukces!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu.

  • Głównym celem projektu jest:

a) nauka kodowania i programowania oraz zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
b) kształtowanie kompetencji miękkich,
c) propagowanie idei doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości,
d)wymiana między nauczycielami krajów partnerskich wiedzy i umiejętności w powyższych obszarach.

Udział uczniów w projekcie ma na celu również:

  • a) rozwijanie kompetencji :

- kompetencji językowych - porozumiewanie się w języku angielskim - poprzez komunikację pośrednią i bezpośrednią uczestników projektu ze wszystkich krajów partnerskich, udział   w wyjazdach do szkół partnerskich,
- kompetencji informatycznych – poprzez wykorzystywanie różnorodnych narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnej do wykonania zadań projektowych i komunikacji między  uczestnikami projektu,
- kompetencji matematycznych – poprzez ćwiczenie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów,
- kompetencji społecznych – poprzez kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozumienia różnych punktów widzenia poprzez rozumienie tożsamości kulturowej własnego kraju w interakcji z innymi kulturami oraz ustalanie właściwych priorytetów w życiu,

  • b) wzrost szans uczniów na rynku pracy – poprzez nabycie wiedzy i umiejętności cenionych i poszukiwanych obecnie przez pracodawców.

Rekrutacja przeprowadzona będzie w dniach 21.09.2020 r. - 06.10.2020 r. przez Zespół Rekrutacyjny w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

 

Regulamin rekrutacji uzupełniającej

 

 

W dniach 23-24.01.2020 r. odwiedzili naszą szkołę zagraniczni goście – nauczyciele ze szkół w Turcji (pan Ali Riza Tekinkaya) i Rumunii (panie Iohana Udrescu i Eleonora Preda), których placówki przyłączyły się do realizacji naszego projektu w ramach programu Erasmus+ – “Zaprogramuj swój sukces!”. Niestety, nie mogła być z nami fizycznie obecna przedstawicielka szkoły w Macedonii, ale byliśmy z Nią w kontakcie dzięki opcji wideokonferencji programu Skype.

Na początku wizyty, gości oficjalnie powitała Pani Dyrektor Helena Rajewska, wyrażając nadzieję na owocną współpracę partnerskich szkół i niezapomniane doświadczenia dla wszystkich uczestników projektu, a później głos zabrali uczniowie naszej szkoły, którzy poprzez krótką prezentację przedstawili gościom specyfikę polskiego systemu edukacji. Następnie swoje placówki zaprezentowali Iohana i Ali. Kolejnym punktem wizyty był spacer naszych gości, oczywiście pod okiem największych ekspertów, czyli uczniów SP 10, po obiektach naszej szkoły i pokazanie jej wszystkich atutów. Zrobiliśmy naprawdę dobre wrażenie. Co ważne – ze względu na międzynarodowy charakter projektu, obowiązującym językiem komunikacji był język angielski i, jak się okazało, w tym obszarze też możemy zaimponować! Na zakończenie pierwszej części spotkania, nasze niezastąpione panie kucharki przygotowały dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek, czyli popularne polskie ciasta.

Na drugą część spotkania złożyło się szkolenie z technik Teatru Opresji, które poprowadziła pani Ewa Ruszkowska, a w którym udział, poza szanownymi gośćmi, wzięły panie Karina Lisek, Monika Ratajczyk, Agnieszka Proszewska – Olczyk oraz Olga Jaworska, a także sesja formalnych ustaleń pomiędzy szkołami partnerskimi dotyczących różnych działań projektowych.

Teraz przed nami czas intensywnej pracy nad zadaniami z programowania, języka angielskiego i rozwijania umiejętności miękkich, a w czerwcu spotykamy się wszyscy po raz kolejny – tym razem w Turcji!

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.