foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wpłaty za obiady za dany miesiąc przyjmowane będą
w terminie od 25 do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.

Koszt pełnego obiadu – 7,00 zł, II danie – 6,50 zł, zupa 2,00 zł.

Opłaty można dokonać: gotówką (odliczona gotówka)
lub przelewem (Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu
59 1020 4564 0000 5902 0095 3364 PKO Bank Polski S.A. Sieradz
w treści przelewu: SP 10 Sieradz, imię i nazwisko, klasę,
rodzaj obiadu: pełny obiad / drugie dania / zupa,
ilość dni obiadowych, dodatkowe informacje.

Zachęcamy do płatności w formie przelewu.
Wówczas „Kartki na obiady” wydawane są na podstawie potwierdzenia przelewu.
Odpisy za niewykorzystane posiłki w przypadku nieobecności dziecka w szkole naliczane
będą od następnego dnia po zgłoszeniu.
Odpisy zgłaszamy telefonicznie: 43-677-72-36 (obiady) lub
43-677-72-35 (sekretariat).

W sprzedaży nie ma obiadów indywidualnych!

Wszystkie informację oraz jadłospis znajdują się na stronie szkoły w zakładce „stołówka” lub pod numerem telefonu 43-677-72-36.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.