PRIMUS   INTER   PARES

   W czerwcu 1988 roku, w czwartym roku istnienia Szkoły Podstawowej Nr 10 w Sieradzu, Rada Pedagogiczna postanowiła przyznawać absolwentom kończącym szkołę podstawową tytuł PRIMUS INTER PARES. Warunkiem przyznania tego najwyższego dla ucznia tytułu jest uzyskanie przez niego w okresie nauki w szkole podstawowej ocen bardzo dobrych ze wszystkich przedmiotów i wzorowej oceny z zachowania. Każdego roku uczniowie - absolwenci, którzy spełnią te warunki, wpisani zostaną do Księgi Pamiątkowej, w której umieszczone będzie ich zdjęcie.
   17 czerwca 2015 roku Rada Pedagogiczna uchwaliła przyjęcie nowego regulaminu przyznawania absolwentom szkoły tytułu PRIMUS INTER PARES. Warunkiem przyznania tego najwyższego dla ucznia tytułu jest uzyskanie przez niego w okresie nauki w szkole podstawowej ocen końcoworocznych celujących lub bardzo dobrych ze wszystkich przedmiotów i wzorowej oceny z zachowania oraz uzyskania co najmniej 92,5% punktów ze sprawdzianu dla klas szóstych. Każdego roku uczniowie - absolwenci, którzy spełnią te warunki, wpisani zostaną do Księgi Pamiątkowej, w której umieszczone będzie ich zdjęcie.


Księga Pamiątkowa