foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Biblioteka szkolna ogłasza

Konkurs  czytelniczo – fotograficzny
„Czytam, bo lubię…, czytam, bo chcę…”.

 

Skierowany jest  do uczniów klas VI, VII i VIII.
Celem konkursu jest popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Regulamin konkursu wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie naszej szkoły w zakładce Biblioteka.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych  uczniów klas VI – VIII do wzięcia udziału  w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

- Promocja czytelnictwa.
- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
- Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII.
  2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu (przedstawienie na zdjęciu osoby czytającej książkę).
  3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.
  4. Zdjęcie – odbitka czarno-biała, w sepii lub kolorowa powinno być na papierze fotograficznym w formacie A4. (30 x 20)
  5. Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora fotografii oraz klasę.
  6. Fotografie należy złożyć w bibliotece szkolnej (s. 237) do 16 października 2020r.
  7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 października 2020r.
  Prace konkursowe będą zaprezentowane na wystawie, a zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną oraz dyplom. Przewidziane są również wyróżnienia za zajęcie kolejnych miejsc.
  8. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:
  - nie kopiuje fotografii innych autorów,
  - posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjęciu.

Jeśli osoba fotografowana nie ukończyła 18 lat, takiej zgody udziela rodzic lub opiekun prawny.

 ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.