foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

„Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek.”

                                                                 Cyceron

Istotnym elementem szkolnego systemu kształcenia i wychowania jest biblioteka szkolna. Poprzez swoją działalność wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji oraz świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim rozwijanie umiejętności krytycznego odbioru i efektywnego korzystania z informacji.

Czytelnikami biblioteki szkolnej są uczniowie naszej szkoły. Staramy się więc, aby zawsze mogli znaleźć dla siebie ciekawą lekturę. Pragniemy także wyrobić w naszych czytelnikach pozytywne nawyki pracy z książką. Do grona naszych użytkowników należą również nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Dla nich mamy szeroki wachlarz zbiorów zarówno beletrystycznych, jak i metodycznych.

Biblioteka szkolna SP nr 10 składa się z:

- wypożyczalni,

- czytelni,

- Multimedialnego Centrum Informacji (MCI),

- magazynu książek.

W wypożyczalni młodzież ma wolny dostęp do półek, by samodzielnie dokonywać wyboru książek. Zbiory biblioteki wypożyczane są elektronicznie przy pomocy programu MOL Optivum. W czytelni uczniowie mogą przygotować się do lekcji, odrobić zadania domowe, skorzystać z książek popularnonaukowych, encyklopedii i słowników. W Multimedialnym Centrum Informacji mogą skorzystać z Internetu - posiadamy 4 stanowiska komputerowe oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne. W magazynie gromadzimy i przechowujemy książki z różnych dziedzin wiedzy usystematyzowane wg UKD, a wcześniej opracowane i skatalogowane w programie MOL Optivum.

Do naszej bibliotecznej tradycji weszły konkursy, imprezy i inne akcje biblioteczne, które mają na celu rozbudzać i rozwijać potrzeby czytelnicze oraz kształtować kulturę czytelniczą uczniów.

Informacje dotyczące konkursów, imprez i innych akcji bibliotecznych znajdują się w zakładce "Biblioteczne aktualności".

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
  2. Wypożyczalnia, czytelnia i Multimedialne Centrum Informacji czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.
  3. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie bądź uszkodzenie wypożyczonych książek. W przypadku ich zniszczenia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez bibliotekarza odpowiadającą wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej książki.
  4. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literatura piękna, popularnonaukowa) oraz w czytelni (wydawnictwa z księgozbioru podręcznego np. słowniki, encyklopedie).
  5. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.
  6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
  7. Najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być oddane do biblioteki przez uczniów. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
  8. Z komputerów w Multimedialnym Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  9. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
  10. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie oraz korzystania ze stron promujących agresje, przemoc i pornografię.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.