foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    S t o ł ó w k a  s z k o l n a  c z y n n a       w  godz. 1030 do 1400

 

        Harmonogram spożywania obiadów w stołówce szkolnej:  
           

             Wejścia na stołówkę:  

Wydawanie posiłków w godzinach:

Klasy – I,  II         -    po trzeciej lekcji 

         10.35  - 10.45

Klasy – III, IV, V  -   po czwartej lekcji 

         11.30  -  11.45

Klasy - VI, VII      -   po piątej lekcji 

        12.30  -  12.50

Klasy - VIII         -    po szóstej lekcji 

        13.35   -  13.45

Uczniowie  przebywający w świetlicy szkolnej przychodzą na obiad wraz z opiekunem w czasie lekcji.
____________________________________________________________________________________________________

  • Wpłaty za obiady za dany miesiąc będą przyjmowane do 07 dnia każdego mieniąca w godzinach 0700 - 1300 (w pozostałe dni w godzinach 0730 – 1300) w pomieszczeniu nr 13 na parterze szkoły.
  • Opłaty można dokonać: gotówką (odliczona gotówka) lub przelewem (Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu 59 1020 4564 0000 5902 0095 3364 PKO Bank Polski S.A. Sieradz w treści przelewu: SP 10, wpłata za obiady za
    m-c … 2022 r., imię i nazwisko dziecka, klasa, pełny obiad / drugie danie / zupa
  • Odpisy za niespożyte obiady dokonuje się pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Odpisy zgłaszane w tym samym dniu co niespożyty obiad, nie będą brane pod uwagę. Odpisy zgłaszamy tylko i wyłącznie pod numerem telefonu: 43 6777234, 43 6777235 (sekretariat) lub 43 6777236 (obiady).
  • Wszystkie informację oraz jadłospis znajdują się na stronie szkoły w zakładce „stołówka”.

__________________________________________________________________________________________________________

 

                   Zasady korzystania ze stołówki szkolnej dla uczniów:

 

- przed wejściem na stołówkę uczniowie myją ręce w łazience,
- wchodząc na stołówkę uczniowie dezynfekują ręce,
- uczniowie czekający na obiad zachowują dystans społeczny ok. 1,5 metra,
- przy jednym stoliku siadają tylko dwie osoby.

P r o s i m y   u c z n i ó w   o  p r z e s t r z e g a n i e  t y c h   z a l e c e ń !!!

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.