foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    S t o ł ó w k a  s z k o l n a  c z y n n a       w  godz. 1030 do 1400

 

        Harmonogram spożywania obiadów w stołówce szkolnej:  
           

             Wejścia na stołówkę:  

Wydawanie posiłków w godzinach:

Klasy – I,  II         -    po trzeciej lekcji

 

         10.35  - 10.45

Klasy – III, IV, V  -   po czwartej lekcji

 

         11.30  -  11.45

Klasy - VI, VII      -   po piątej lekcji

 

        12.30  -  12.50

Klasy - VIII         -    po szóstej lekcji

 

        13.35   -  13.45

Uczniowie  przebywający w świetlicy szkolnej przychodzą na obiad wraz z opiekunem w czasie lekcji.

                   Zasady korzystania ze stołówki szkolnej dla uczniów:

 

- przed wejściem na stołówkę uczniowie myją ręce w łazience,
- wchodząc na stołówkę uczniowie dezynfekują ręce,
- uczniowie czekający na obiad zachowują dystans społeczny ok. 1,5 metra,
- przy jednym stoliku siadają tylko dwie osoby.

P r o s i m y   u c z n i ó w   o  p r z e s t r z e g a n i e  t y c h   z a l e c e ń !!!

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.