foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    S t o ł ó w k a  s z k o l n a  c z y n n a       w  godz. 1030 do 1400

 

        Harmonogram spożywania obiadów w stołówce szkolnej:  
           

             Wejścia na stołówkę:  

Wydawanie posiłków w godzinach:

Klasy – I,  II         -    po trzeciej lekcji 

         10.35  - 10.45

Klasy – III, IV, V  -   po czwartej lekcji 

         11.30  -  11.45

Klasy - VI, VII      -   po piątej lekcji 

        12.30  -  12.50

Klasy - VIII         -    po szóstej lekcji 

        13.35   -  13.45

Uczniowie  przebywający w świetlicy szkolnej przychodzą na obiad wraz z opiekunem w czasie lekcji.

 

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.