foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

W ubiegłym tygodniu klasy pierwsze a,b,c,d,e i dwie drugie b i e uczestniczyły w wycieczkach do lasu w Pyszkowie.
Głównym ich celem było:
· kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno oraz konieczność jej poszanowania,
· uświadomienie dzieciom roli jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las
· poznanie przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami.
Po przyjeździe uczniowie spotkali się z panem leśniczym i rozmawiali na temat odpowiedniego zachowania się w lesie. Następnie wraz z leśniczym przeszli  „szlakiem ekologicznym" obserwując przyrodę i dzieląc się spostrzeżeniami, zwracając uwagę na ślady zwierząt na szlaku i obserwując ptaki. Uczniowie przestrzegali ustalonych zasad zachowania i bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie.
Na koniec nastąpiło rozpalenie ogniska w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu,  pieczenie kiełbasek,  śpiew piosenek o tematyce ekologicznej i wykonanie wspólnej fotografii.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.