foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

Świetlica szkolna ogłasza konkurs dla klas I – IV
„ Ziemia Twoim domem, nie zaśmiecaj jej.”

Technika wykonania dowolna, format nie większy niż A3.
Prosimy o składanie prac w świetlicy szkolnej s. 137 do dnia 11. 05. 2018r.

Regulamin konkursu „ Ziemia Twoim domem, nie zaśmiecaj jej.”

Organizator:
wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu

Cel:

- kształtowanie wśród dzieci trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego,

- podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,

- zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

- kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.
- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży
- kształtowanie wrażliwości estetycznej

   - kształtowanie zdolności manualnych

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu

Warunki uczestnictwa:

- warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej „Ziemia Twoim domem, nie zaśmiecaj jej” dowolną techniką i w formacie maksymalnie A3
- przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.
- prosimy o podpisanie prac imieniem, nazwiskiem i podanie klasy.

Prace konkursowe przyjmowane są od 23.04.2018 r. – 11.05.2018r.

- prace należy składać do świetlicy szkolnej s. 137 do p. A. Kowal, B. Skotnickiej,
M. Wielowskiej,
- oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Prace zostaną wystawione w świetlicy.

Ocena:

- ocenie będzie podlegała pomysłowość oraz estetyka wykonanej pracy

Nagrody:

- organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe
- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 18.05.2018 r. w świetlicy szkolnej s.137

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.