foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ocena zbiorcza roczna jakości wody
na pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu
za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku


Komunikat o jakości wody w jacuzzi.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu informuje, że woda w jacuzzi na pływalni spełnia wymagania jakości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz.2016)


Komunikat o jakości wody w niecce basenu.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu informuje, że woda w niecce basenowej na pływalni spełnia wymagania jakości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz.2016)


 

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.