foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

INFORMACJA  !!!

Wpłaty za obiady za miesiąc L U T Y 2024 r. przyjmowane będą
od 25 stycznia 2024 r. do 02 lutego 2024 r. w godzinach 0730 - 1400
w pomieszczeniu nr 13 na parterze szkoły

Opłaty można dokonać: gotówką (odliczona gotówka) lub przelewem

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu 59 1020 4564 0000 5902 0095 3364 PKO Bank Polski S.A. Sieradz

w treści przelewu: SP 10 Sieradz, imię i nazwisko, klasę, rodzaj obiadu: pełny obiad / drugie dania / zupa, ilość dni obiadowych, dodatkowe informacje.

 

(12-29.02.2024 r.)

14 pełnych obiadów   x 7,00 zł = 98,00 zł

14 drugich dań            x 6,50 zł = 91,00 zł

14 zup                          x 2,00 zł = 28,00 zł

 

Odpisy za niewykorzystane posiłki w przypadku nieobecności dziecka w szkole
naliczane będą od następnego dnia po zgłoszeniu.

Odpisy zgłaszamy telefonicznie:  43-677-72-36 (obiady) lub 43-677-72-35 (sekretariat).

W sprzedaży nie ma obiadów indywidualnych!

 

 

Wpłaty za obiady za dany miesiąc przyjmowane będą
w terminie od 25 do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.

Koszt pełnego obiadu – 7,00 zł, II danie – 6,50 zł, zupa 2,00 zł.

Opłaty można dokonać: gotówką (odliczona gotówka)
lub przelewem (Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu
59 1020 4564 0000 5902 0095 3364 PKO Bank Polski S.A. Sieradz
w treści przelewu: SP 10 Sieradz, imię i nazwisko, klasę,
rodzaj obiadu: pełny obiad / drugie dania / zupa,
ilość dni obiadowych, dodatkowe informacje.

Zachęcamy do płatności w formie przelewu.
Wówczas „Kartki na obiady” wydawane są na podstawie potwierdzenia przelewu.
Odpisy za niewykorzystane posiłki w przypadku nieobecności dziecka w szkole naliczane
będą od następnego dnia po zgłoszeniu.
Odpisy zgłaszamy telefonicznie: 43-677-72-36 (obiady) lub
43-677-72-35 (sekretariat).

W sprzedaży nie ma obiadów indywidualnych!

Wszystkie informację oraz jadłospis znajdują się na stronie szkoły w zakładce „stołówka” lub pod numerem telefonu 43-677-72-36.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.