foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 U W A G A   !!!

 

Wpłaty na obiady za miesiąc listopad  2019 roku przyjmowane będą

od 29 października 2019 roku  do  06 listopada 2019 roku

w  godzinach   od  730 do 1300  w  pokoju  13 (księgowość)

lub przelewem na konto bankowe:

 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Sieradzu

59 1020 4564 0000 5902 0095 3364  PKO Bank Polski S.A. Sieradz

w treści przelewu: wpłata na obiady za m-c listopad 2019 roku,

imię i nazwisko dziecka oraz klasa a także proszę zaznaczyć

czy to jest pełny obiad czy samo drugie danie czy zupa według wzoru:

 

                                                19  pełnych obiadów  x 4,00 zł  =  76,00 zł

                                                19  drugich  dań         x 3,50 zł  =  66,50 zł

                                                19   zup                     x 1,00 zł  =  19,00 zł

 

Po okazaniu dowodu przelewu, kartki obiadowe do odbioru w pokoju 13.

Odpisy za niespożyte obiady dokonuje się pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia z  jednodniowym wyprzedzeniem.

 

Abonamenty kupujemy w ciągu 5 pierwszych dni danego miesiąca!!!

W sprzedaży nie ma obiadów indywidualnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.