foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

U W A G A   !!!

 Wpłaty na obiady za miesiąc marzec  2020 roku przyjmowane będą

 od  27 lutego  2020 roku  do 05 marca   2020 roku
w  godzinach   od  730 do 1300  w  pokoju  13 (księgowość)
lub przelewem na konto bankowe:

 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Sieradzu
59 1020 4564 0000 5902 0095 3364 
PKO Bank Polski S.A. Sieradz
w treści przelewu: wpłata na obiady za m-c marzec 2020 roku,
imię i nazwisko dziecka oraz klasa a także
proszę zaznaczyć
czy to jest pełny obiad czy samo drugie danie czy zupa według wzoru:


22  pełnych obiadów  x 4,00 zł  =  88,00 zł
22  drugich  dań         x 3,50 zł  =  77,00 zł
 22   zup                       x 1,00 zł  =  22,00 zł 


Po okazaniu dowodu przelewu, kartki obiadowe do odbioru w pokoju 13.
Odpisy za niespożyte obiady dokonuje się pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia z  jednodniowym wyprzedzeniem.

Abonamenty kupujemy w ciągu 5 pierwszych dni danego miesiąca!!!
W sprzedaży nie ma obiadów indywidualnych.

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.