foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

        U W A G A   !!!

 

                                  Wpłaty na obiady za miesiąc  m a r z e c  2021 roku  przyjmowane będą

                                    od  25 lutego 2021 roku do 03 marca 2021 roku

                                      w  godzinach   od  730 do 1300  w  holu szkoły tuż przy wejściu

                                lub przelewem na konto bankowe:

                                     Szkoła Podstawowa Nr 10 w Sieradzu
                          59 1020 4564 0000 5902 0095 3364  PKO Bank Polski S.A. Sieradz
                            w treści przelewu: wpłata na obiady za m-c marzec  2021 roku,
                              imię i nazwisko dziecka oraz klasa a także proszę zaznaczyć
                      czy to jest pełny obiad czy samo drugie danie czy zupa według wzoru:

 

                                                23  pełnych obiadów  x 4,00 zł  =  92,00 zł

                                                23  drugich  dań         x 3,50 zł  =  80,50 zł

                                                23  zup                        x 1,00 zł  =  23,00 zł

 

Odpisy za niespożyte obiady dokonuje się pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia z  jednodniowym wyprzedzeniem.

 Abonamenty kupujemy w ciągu 5 pierwszych dni danego miesiąca!!!

W sprzedaży nie ma obiadów indywidualnych.

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.