foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

U W A G A   !!!

 Wpłaty na obiady za miesiąc wrzesień  2019 roku przyjmowane będą od 02 września 2019 roku do 06 września  2019 roku

w  godzinach   od  730 do 1300  w  pokoju  13 (księgowość) lub przelewem na konto bankowe:

 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Sieradzu
59 1020 4564 0000 5902 0095 3364  PEKAO S.A. O/Sieradz

w treści przelewu: wpłata na obiady za m-c wrzesień 2019 roku,
imię i nazwisko dziecka oraz klasa a także
proszę zaznaczyć
czy to jest pełny obiad czy samo drugie danie czy zupa według wzoru:

 

18  pełnych obiadów  x 4,00 zł  =  72 zł
18  drugich  dań  3,50 zł  =  63 zł
18   zup   x 1,00 zł  = 18 zł

 Po okazaniu dowodu przelewu, kartki obiadowe do odbioru w pokoju 13.
Odpisy za niespożyte obiady dokonuje się pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia z  jednodniowym wyprzedzeniem.

 Abonamenty kupujemy w ciągu 5 pierwszych dni danego miesiąca!!!
W sprzedaży nie ma obiadów indywidualnych.

 

  U W A G A  ! ! !

 Stołówka szkolna będzie czynna od 05 września 2019 roku (czwartek) w godzinach od 1100 do 1400

Zapraszamy

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.