foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

U W A G A  !!!

Wpłaty za obiady za miesiąc marzec 2023 roku przyjmowane będą
do 05 dnia każdego miesiąca w godzinach 0700 - 1300
w pomieszczeniu nr 13 na parterze szkoły

Opłaty można dokonać: gotówką (odliczona gotówka) lub przelewem

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu 59 1020 4564 0000 5902 0095 3364 PKO Bank Polski S.A. Sieradz

w treści przelewu: SP 10, wpłata za obiady za m-c marzec 2023 r., imię i nazwisko dziecka, klasa, pełny obiad / drugie danie / zupa,  informację o odpisach.

 

23 pełnych obiadów    x 7,00 zł = 161,00 zł

23 drugich dań             x 6,50 zł = 149,50 zł

23 zup                            x 2,00 zł = 46,00 zł

 

Odpisy za niespożyte obiady dokonuje się pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Odpisy zgłaszane w tym samym dniu, nie  będą brane pod uwagę !

Odpisy zgłaszamy tylko i wyłącznie pod numerem telefonu:  43-677-72-35 (sekretariat) lub 43-677-72-36 (obiady).

W sprzedaży nie ma obiadów indywidualnych !

O B I A D Y

 Wpłaty za obiady za dany miesiąc przyjmowane będą
do 05 dnia każdego miesiąca w godzinach 0700 - 1300
w pomieszczeniu nr 13 na parterze szkoły.

Abonamenty kupujemy
w ciągu 5 pierwszych dni danego miesiąca.
Koszt pełnego obiadu – 7,00 zł, II danie – 6,50 zł, zupa 2,00 zł.

Opłaty można dokonać: gotówką (odliczona gotówka)
lub przelewem (Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu
59 1020 4564 0000 5902 0095 3364 PKO Bank Polski S.A. Sieradz
w treści przelewu: SP 10, wpłata za obiady za m-c … 2023 r.,
imię i nazwisko dziecka, klasa, pełny obiad / drugie danie / zupa, informację o odpisach.

 • Zachęcamy do płatności w formie przelewu.
  Wówczas „Kartki na obiady” wydawane są na podstawie potwierdzenia przelewu.
 • Odpisy za niespożyte obiady dokonuje się pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Odpisy zgłaszane w tym samym dniu,
  nie będą brane pod uwagę
  !
   Odpisy zgłaszamy tylko i wyłącznie pod numerem telefonu:
  43-677-72-35 (sekretariat) lub 43-677-72-36 (obiady).
 • W sprzedaży nie ma obiadów indywidualnych !
 • Wszystkie informację oraz jadłospis znajdują się na stronie szkoły w zakładce „stołówka” lub pod numerem telefonu 43-677-72-36.

 

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.