foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

Dnia 16 października 2018 roku obchodziliśmy 40 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Ten szczególny dzień - 16 października 1978 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że Papieżem zostaje Polak i przyjmuje imię Jan Paweł II - zaznaczył się wyraźnie w pamięci współczesnych oraz w historii nie tylko Polski, ale i świata. Osoba Jana Pawła II jest bardzo bliska wielu ze względu na ogromny wkład i troskę o Kościół i naszą Ojczyznę. Karol Wojtyła - wspaniały człowiek o wielkim sercu troszczył się o Kościół Boży w Polsce i na całym świecie. Dla tego Papieża ważny był każdy człowiek. Spotykał się z przywódcami państw, aby porozmawiać o przyszłości narodów. Potrafił także pochylić się z uwagą nad prostymi ludzkimi sprawami tych, którzy gromadzili się, aby Go spotkać czy zobaczyć podczas audiencji i pielgrzymek. Wielokrotnie nawoływał: Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Wskazywał na Maryję. Papież Polak przyczynił się do ważnych przemian w naszym kraju. Kochał dzieci i młodzież. Zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży, które są kontynuowane a odbywały się w Polsce i na świecie.

Jan Paweł II pozostał wielkim autorytetem w każdym pokoleniu i w każdej części świata. Teraz jest już Świętym i patronuje nam z Nieba. To dla naszej Ojczyzny szczególne wyróżnienie.

Pozostawił po sobie wielkie duchowe dziedzictwo, abyśmy my chrześcijanie czerpiąc z niego na drodze naszej wiary wzrastali w człowieczeństwie i dążyli do bliskiej relacji z Chrystusem.

Łącząc się w tym dniu z wieloma środowiskami społecznymi w Polsce i w Kościele na świecie a zwłaszcza w Rzymie - nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody tej szczególnej rocznicy.

Na wejściu do szkoły została umieszczona symboliczna wystawa o Janie Pawle II nawiązująca do dnia wyboru Karola Wojtyły na Papieża i akcentująca miłość Papieża Polaka do swojej Ojczyzny. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zobaczyć prezentacje multimedialne oraz filmy o Janie Pawle II. Na lekcjach religii prowadzone były rozmowy o Ojcu Świętym. Dzieci z klas młodszych otrzymały obrazki z wizerunkiem Papieża i zapoznały się z historią Papieża Polaka.

Uczniowie z klasy 4 e oraz 5 h wraz z katechetką zaprezentowali wobec swoich rówieśników przekaz słowno – muzyczny o Papieżu Polaku Janie Pawle II.

Dzień ten przebiegał w naszej szkole szczególnie uroczyście. Z wdzięcznością wspominaliśmy Papieża Polaka, aby pamięć o bliskim naszym sercom Janie Pawle II mogła trwać i była przekazywana następnym pokoleniom.

I chce się zawołać: Święty Janie Pawle II DZIĘKUJEMY - Żyjesz w naszych sercach -KOCHAMY CIEBIE - Wstawiaj się za nami w Niebie.

Katechetka Anetta Świeszczakowska

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.