foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

,,Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.’’
                                                                                                                SENEKA 

Takie motto przyświecało zorganizowanemu w naszej szkole apelowi z okazji 232. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 maja, który przygotowali wspólnie p. Agnieszka Jurewicz- Szczepaniak, p. Leszek Kacprzak i p. Aleksandra Kaczmarek.
Po I rozbiorze Rzeczpospolita miała pozostać słaba i niesprawna. Jedyną szansą uratowania państwa były reformy, które miał przeprowadzić Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. W sprzyjającej sytuacji międzynarodowej i pod nieobecność w sali sejmowej przeciwników reform, król Stanisław August Poniatowski zaprzysiągł dokument, który od daty uchwalenia nazwano Konstytucją 3 maja (1791r.).


Konstytucja usunęła główne wady ustroju Rzeczypospolitej: wolną elekcję, liberum veto, konfederacje, nieusuwalność urzędników, ograniczyła wpływy magnaterii. Zatwierdzenie Konstytucji 3maja przez większość sejmików świadczyło o dojrzałości szlacheckiego społeczeństwa, które umiało przeprowadzić nowoczesną przebudowę państwa.

Nastroje mieszkańców Rzeczypospolitej po uchwaleniu Konstytucji, entuzjazm mieszczan i części szlachty oraz niezadowolenie i sprzeciw wobec nowego ustroju znacznej części magnatów i szlachty były głównym tematem naszego przedstawienia. W role mieszczańskich i szlacheckich przedstawicieli XIX-wiecznego społeczeństwa wcielili się uczniowie klas V-VIII.  Część muzyczną uświetniły nam pieśni patriotyczne , które wykonał chór CANTATE DEO, działający przy parafii p.w. NSJ w Sieradzu oraz chór szkolny pod kierunkiem p. Agnieszki Stelmasiak.

Dopełnieniem obchodów Święta Konstytucji 3 maja była wystawa poświęcona okolicznościom uchwalenia tej doniosłej ustawy zasadniczej, którą można było obejrzeć w holu naszej szkoły. Konstytucja z dnia 3 maja 1791 roku była pierwszą konstytucją uchwaloną w Europie i drugą na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych).

                                                                                    

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.