foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dnia 13 maja 2019r. w Szkole Podstawowej nr 10 odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Angielski – Paszportem na Świat” dla Klas V - VII. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki języka angielskiego: p. Sylwia Garłowska,p. Monika Ratajczyk oraz p. Olga Jaworska. Konkurs odbywał się pod patronatem wydanictw Oxford University Press oraz Pearson, które to pomogły w nagradzaniu naszych laureatów.
Do konkursu przystąpiła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu w składzie: Igor Krupa, Aleksandra Pawelec oraz Wiktor Włochacz. Gościliśmy też reprezentację ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu w osobach: Dominik Kosieniak, Mikołaj Makota oraz Adam Raźniewski. Naszą szkołę godnie reprezentowali: Julia Dzięcioł, Julia Kulawiecka oraz Franciszek Oleśniewicz.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z dziedziny geografii, historii, polityki i kultury krajów anglojęzycznych (Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady i Nowej Zelandii), ale przede wszystkim popularyzacja języka angielskiego.


Podczas konkursu każda drużyna prezentowała swój projekt multimedialny na jeden spośród trzech tematów:
1. Interesujące fakty na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki (Wielkiej Brytanii, Kanady, Nowej Zelandii, Australii).
2. Spacer po Nowym Jorku.
3. The best of the best - najsłynniesi Brytyjczycy.
Uczniowie musieli wykazać się doskonałą wiedzą leksykalno – gramatyczną z języka angielskiego ale i znajomością technologii komputerowej.
Ostatecznie III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu.
Miejsce II uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu.
Zwycięzcami VI Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Angielski – Paszportem na Świat” została drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4.
Wszystkim laureatom serdecznie GRATULUJEMY! CONGRATULATIONS;-)

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.