foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU wojewódzkiego

Lp.

PRZEDMIOT

IMIĘ I AZWISKO UCZNIA

OPIEKUN

1.

BIOLOGIA

Iga Jadwiszczak kL. 8 d

P. Marta Bartkowiak

2.

GEOGRAFIA

Maciej Pewniak kl. 8 e

P. Elżbieta Stępień

3.

HISTORIA

Kacper Lipowski kl. 6

Maciej Pewniak kl.8 e

P. Lesław Kacprzak

P. Grażyna Gabrysiak

4.

MATEMATYKA

Franciszek Dawid Górski kl. 8a

Jerzy Jakub Szałek kl. 8 a

P. Danuta Kałuziak

P. Danuta Kałuziak

5.

JĘZYK ANGIELSKI

Stanisław Kardacki kl. 7h

P. Karina Lisek

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.