foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

16 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr  9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Językowy „Nie taki język straszny…” przeznaczony dla uczniów klas szóstych. Również nasi szóstoklasiści zmagali się z gramatyką języka polskiego, a byli to Karolina Gwis i Damian Bartosik z klasy 6 b.
Karolina i Damian oraz uczniowie pozostałych szkół podstawowych rozwiązywali bardzo trudny test językowy, w którym znalazły się pytania z frazeologii, składni, odmiany wyrazów, ortografii i interpunkcji. Następnie musieli uporządkować wymieszane frazeologizmy i odnaleźć ich znaczenie w słowniku, to zadanie wykonywane było na czas.
„Nie taki język straszny…” okazał się dla Karoliny Gwis, która zajęła 2. miejsce w potyczkach z pozostałymi uczestnikami. Damian też dzielnie walczył, jednak tym razem nie powiodło się. Natomiast opiekunka i nauczycielka języka polskiego Magdalena Owczarek doceniła swoich uczniów oceną z przedmiotu. Gratulujemy!!!

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.