foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Konkurs ekologiczno - plastyczny !!!

„Szanuj przyrodę i zieleń, zostań Eko-Przyjacielem.”

Regulamin konkursu:     

Organizator:
Wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

 Cele konkursu:

  • podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego;
  • tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu;
  • pobudzenie do stałych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska.rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
  • kształtowanie zdolności manualnych,

 

Uczestnicy i warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu.

 Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych  w formacie A4 lub A3. Tematy prac powinny być ciekawe - pod względem przyrodniczym i plastycznym.  Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Prosimy o podpisanie prac imieniem, nazwiskiem i podanie klasy. Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, samodzielność  i estetyka wykonania.

 Prace konkursowe przyjmowane są od 18.03.2019 r. – 04.04.2019r.

- prace należy składać do świetlicy  szkolnej s. 137 - oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Prace zostaną wystawione w świetlicy.

- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 09.04.2019 r. w świetlicy szkolnej s.137

              

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.