foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu.

Obejmuje następujące grupy wiekowe:

I grupa: klasy I - III

-  II grupa: klasy IV – VI

-  III grupa: klasy VII i oddziały gimnazjalne

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie ozdoby świątecznej – forma i technika dowolna.

Przy ocenianiu i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę:

-  oryginalność,

-  pomysłowość,

-  samodzielność,

-  estetyka wykonania.

 Konkurs trwa od 20 listopada do 11 grudnia 2017 roku.

Prace należy składać u p. Kariny Lisek lub p. Magdaleny Kalinowskiej.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 19 grudnia 2017 roku.
Szczegółowe informacje w regulaminie.
Regulamin dostępny na stronie szkoły i u wychowawcy.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Regulamin Szkolnego Konkursu na Ozdobę Bożonarodzeniową

Organizator:

ü  Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu

                                           

Cele konkursu:

ü  rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

ü  kultywowanie tradycji świątecznych

ü  rozwijanie wyobraźni plastycznej

ü  rozwijanie zdolności manualnych

ü  inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych

ü  rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną

ü  stworzenie możliwości prezentacji własnych prac

Uczestnicy:

ü  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

ü  Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

I grupa: klasy I - III

II grupa: klasy IV – VI

III grupa: klasy VII i oddziały gimnazjalne

Warunki uczestnictwa:

ü  Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie Ozdoby Świątecznej w dowolnej formie
i dowolną techniką
(bombka, stroik itp.)

ü  Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.

ü  Do wykonania stroika, bombki lub innej ozdoby prosimy nie używać żywego świerku!

ü  Do pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa.

ü  Konkurs trwa od 20 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r;

ü  Prace należy złożyć u p. Kariny Lisek lub p. Magdaleny Kalinowskiej w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2017 r.

ü  Złożone prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wystawione na sprzedaż podczas Sieradzkiego Jarmarku Adwentowego. Pieniądze pozyskane z ich sprzedaży zostaną przekazane na cele charytatywne.

ü  Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem.

ü  Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

ü  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Nagrody:

ü  Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz ewentualne wyróżnienia.

ü  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 grudnia 2017 roku.

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.