foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest przede wszystkim promowanie postaw proekologicznych. Była to świetna okazja do rozstrzygnięcia trzech konkursów realizowanych w ramach programu Edukacja ekologiczna dla szkół i przedszkoli na rok 2020/2021 finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

 

Pierwszy z konkursów pt. Sposoby racjonalnego gospodarowania wodą polegał na wykonaniu plakatu obrazującego sposoby oszczędzania wody, które możemy stosować we własnych domach. Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem braku wody w środowisku naturalnym. Wśród naszych uczniów sześcioro zasługiwało na szczególne wyróżnienie, choć wszystkie złożone prace należy docenić za pomysł i nakład pracy. Wyniki przedstawiały się następująco: 

I miejsce zajął Michał Klimczak z klasy 4f 

II miejsce zajął Igor Siekierski z klasy 4f 

III miejsce zajął Mikołaj Brzozowski z klasy 6f 

Wyróżnienia otrzymali: Piotr Chycki kl.8a, Weronika Kaczmarek kl.8a, Maja Presia kl.4e. 

Zwycięscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz przepiękne nagrody w postaci plecaków, worków sportowych i bidonów.  

Kolejny konkurs realizowany był pod hasłem „Rzeka Warta dużo warta” i polegał na wykonaniu fotografii ukazującej rzekę Wartę w różnych porach roku. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych i krajoznawczych naszego regionu. Zainteresowanie było ogromne, otrzymaliśmy mnóstwo przepięknych prac, wśród których wyróżnione zostały następujące osoby: 

I miejsce zajęła Julia Szewczyk z klasy 5a 

II miejsce zajęła Aleksandra Sitarek z klasy 4c 

III miejsce zajął Kacper Mazur z klasy 7h 

Wyróżnienia otrzymali: Iga Kałdońska kl.1a, Błażej Mazur kl.7a, Jakub Ograbek kl.4b. 

Podobnie jak w poprzednim konkursie zwycięscy i osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe dyplomy, plecaki, worki sportowe oraz bidony. 

Ostatni już konkurs realizowany w ramach programu Edukacja ekologiczna dla szkół i przedszkoli na rok 2020/2021 finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, był konkursem, gdzie należało się wykazać wiedzą na temat Drzew i krzewów Polski. Tutaj również rywalizacja była zacięta, a uczniowie prezentowali ogromną wiedzę na temat wykorzystania wody przez rośliny. Celem konkursu było kształtowanie świadomości potrzeby ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wyniki wyglądały następująco: 

I miejsce zajął Filip Kurzawa z klasy 7g 
II miejsce zajął Stanisław Kardacki z klasy 7h 
III miejsce zajęła Oliwia Piekarek z klasy 7f 

Wyróżnienia otrzymali: Franciszek Gajda kl.7b, Ewelina Frącala kl.7b, Oliwia Ubych kl.7c. 

Tutaj również uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, plecaki, worki sportowe oraz bidony. 

W naszej szkole został również zorganizowany coroczny konkurs fotograficzny „Przyroda mojego regionu”. Tutaj uczniowie mieli za zadanie przygotować fotografię przedstawiającą najpiękniejsze miejsca przyrodnicze naszego regionu. Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie osobistych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie ich wrażliwości na otaczające środowisko oraz indywidualnych zdolności twórczych.Wśród wyróżnionych osób znaleźli się: 

I miejsce zajęła Gabriela Skonieczna z klasy 5a 

II miejsce zajął Dominik Płachta z klasy 7a 

III miejsce zajął Oliwier Owczarek z klasy 7b 

Wyróżnienia otrzymali: Jan Gigauri kl.2b, Franciszek Rusiecki kl.3b, Julia Piotrowska kl.7b 

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe. 

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursach. Pamiętajmy, że nie tylko zwycięscy są wygranymi, liczy się również udział i zaangażowanie. Gratulujemy! 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.