foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych biblioteka ogłasza konkurs na plakat z hasłem promującym czytanie.

REGULAMIN 3. SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - LITERACKIEGO NA HASŁO PROMUJĄCE CZYTANIE

 

Cele konkursu:
1. rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia uczniów,
2. promowanie czytelnictwa wśród uczniów,
3. popularyzacja książki,
4. aktywizowanie uczniów do pracy twórczej i udziału w konkursach,
5. rozwijanie zdolności i umiejętności plastycznych oraz wrażliwości estetycznej uczniów.
Adresatami konkursu są uczniowie II i III klas gimnazjalnych.

Warunki konkursu:
1. przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu z hasłem promującym czytanie,
2. prace należy składać do 16 października 2017 r. w bibliotece szkolnej (sala 237)
u p. Doroty Lasoty lub u p. Anny Bielewskiej (sala 59),
3. każdy uczeń może złożyć na konkurs tylko jedną pracę w formacie A3 dowolną techniką plastyczną,
4. na odwrocie plakatu z hasłem należy zamieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Ocena:
1. jury złożone z nauczyciela plastyki i bibliotekarza wybierze najlepsze prace z hasłem promującym czytanie,
2. oceniana będzie pomysłowość i oryginalność hasła promującego czytanie oraz adekwatna do niego forma pracy plastycznej,
3. ogłoszenie wyników nastąpi 23 października 2017 r. w bibliotece szkolnej (s.237), laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe,
4. plakaty zostaną wywieszone w bibliotece i na tablicach przy sali 59.

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.