foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Grudzień
- Szkolne Mikołajki
- Paczka dla Seniora
- Paczka dla Domu Dziecka w Tomisławicach
-Kartki świąteczne dla Weteranów
- Warsztaty ozdabiania piernika
- Konkurs szkolny na najładniejszy wieniec
- Dekoracja choinki

Luty
- Poczta Walentynkowa

Marzec
- Audycja z życzenia z okazji Dnia Kobiet
- Organizacja i przeprowadzenie konkursu ,,Mam Talent"

Kwiecień
- audycja i wielkanocne szukanie zajączka

Maj
- sadzenie drzewek
- uśmiechy dla Fundacji DR CLOWN

Czerwiec
- szkolny dzień postaci z bajek i filmu
- audycja z okazji dnia dziecka
Różne akcje charytatywne i inne działania podejmowane przez członków Samorządu Uczniowskiego wynikające z potrzeb społeczności szkolnej oraz lokalnej, a także sytuacji na świecie.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.