foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zasady uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I– III, po dwóch uczestników  każdej klasy.
Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji dziecięcej związanej z Dniem Matki, Dniem Dziecka, Dniem Ojca.
Prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami.

 Przebieg konkursu:
Konkurs recytatorski odbędzie się w Świetlicy Szkolnej S.P. nr 10 w dniu 08.06.2021 r.  o godzinie 9.30.  Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja  na podstawie uzyskanej punktacji o głosi wyniki. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.