foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

1 grudnia 2022 r. - czwartek w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu odbyły się warsztaty w ramach projektu  ,,Akademia Bezpiecznej Jazdy Polskiego Radia Kierowców”.

To seria spotkań dla szkół w całej Polsce o szeroko rozumianym BRD. Warsztaty miały na celu edukować i propagować bezpieczne zachowania na drodze.
W planie zajęć znalazły się między innymi: najważniejsze zasady i prawa niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, prawa i obowiązki rowerzystów, prawidłowe udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej krok po kroku, z wykorzystaniem fantoma, na którym uczniowie będą mogli sprawdzić się podczas resuscytacji krążeniowej.

Warsztaty skierowane były do uczniów klas IV  przygotowujących się do uzyskania karty rowerowej oraz uczniów klas V.
Warsztaty były atrakcyjnym uzupełnieniem szkolnych działań z tego  zakresu.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.