foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

„Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek.”

                                                                 Cyceron

Istotnym elementem szkolnego systemu kształcenia i wychowania jest biblioteka szkolna. Poprzez swoją działalność wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji oraz świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim rozwijanie umiejętności krytycznego odbioru i efektywnego korzystania z informacji.

Czytelnikami biblioteki szkolnej są uczniowie naszej szkoły. Staramy się więc, aby zawsze mogli znaleźć dla siebie ciekawą lekturę. Pragniemy także wyrobić w naszych czytelnikach pozytywne nawyki pracy z książką. Do grona naszych użytkowników należą również nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Dla nich mamy szeroki wachlarz zbiorów zarówno beletrystycznych, jak i metodycznych.

Biblioteka szkolna SP nr 10 składa się z:

- wypożyczalni,

- czytelni,

- Multimedialnego Centrum Informacji (MCI),

- magazynu książek.

W wypożyczalni młodzież ma wolny dostęp do półek, by samodzielnie dokonywać wyboru książek. Zbiory biblioteki wypożyczane są elektronicznie przy pomocy programu MOL Optivum. W czytelni uczniowie mogą przygotować się do lekcji, odrobić zadania domowe, skorzystać z książek popularnonaukowych, encyklopedii i słowników. W Multimedialnym Centrum Informacji mogą skorzystać z Internetu - posiadamy 4 stanowiska komputerowe oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne. W magazynie gromadzimy i przechowujemy książki z różnych dziedzin wiedzy usystematyzowane wg UKD, a wcześniej opracowane i skatalogowane w programie MOL Optivum.

Do naszej bibliotecznej tradycji weszły konkursy, imprezy i inne akcje biblioteczne, które mają na celu rozbudzać i rozwijać potrzeby czytelnicze oraz kształtować kulturę czytelniczą uczniów.

Informacje dotyczące konkursów, imprez i innych akcji bibliotecznych znajdują się w zakładce "Biblioteczne aktualności".

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.