foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
  2. Wypożyczalnia, czytelnia i Multimedialne Centrum Informacji czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.
  3. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie bądź uszkodzenie wypożyczonych książek. W przypadku ich zniszczenia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez bibliotekarza odpowiadającą wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej książki.
  4. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literatura piękna, popularnonaukowa) oraz w czytelni (wydawnictwa z księgozbioru podręcznego np. słowniki, encyklopedie).
  5. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.
  6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
  7. Najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być oddane do biblioteki przez uczniów. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
  8. Z komputerów w Multimedialnym Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  9. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
  10. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie oraz korzystania ze stron promujących agresje, przemoc i pornografię.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.